Vy, kteří jste ve své hrudi objevili srdce indiána, i vy, kteří své srdce stále hledáte,

slyšte slova vize Dana George

náčelníka lidu Prvních Národů

Pocházíš z mírného národa.

Naše cesta jsou cesty ticha.
Naše způsoby jsou vlídné tak jako říčka,
která se na své cestě do oceánu vyhne pevné skále
a potká se s jelenem.
Také ty musíš následovat cestu svého národa.
Je vyrovnaná a hluboká, spolehlivá a trvalá.
Jsi jí ty sám.

 • pokud svolíš, aby se tak stalo.

Je dobré žít! Je dobré umírat!

A toto se stane.

MITHAKUYE OYASIN

SÁM SOBĚ

Indiánský etický kodex

 1. Vstávejte se sluncem a pomodlete se. Modlete se sami a často. Budete vyslyšeni, pouze pokud budete mluvit jenom vy.
 2. Buďte tolerantní k těm, kteří sešli z cesty. Ignorace, zloba, žárlivost a chamtivost jsou výplodem ztracené duše. Modlete se za tyto duše, aby našly svou cestu zpět.
 3. Hledejte sebe, buďte sami sebou. Nedovolte ostatním, aby řídili váš život. Je to váš život a vaše cesta. Ostatní můžou jít po vaší cestě s vámi, ale ne místo vás.
 4. Postarejte se o své hosty lépe než o sebe. Dejte jim to nejlepší jídlo, nejpohodlnější postel a jednejte s nimi s největší úctou.
 5. Neberte si nic, co vám nepatří.
 6. Respektujte vše, co žije na naší Zemi, ať už lidi nebo rostliny.
 7. Tolerujte názory ostatních. Nikdy nepřerušujte anebo se neposmívejte ostatním. Dovolte každému, ať vysloví svůj názor, má na to právo.
 8. Nikdy nemluvte o ostatních špatně. Negativní energie, kterou vyslovením ošklivých slov vypustíte do vesmíru, se k vám dvojnásobně vrátí.
 9. Nikdo není neomylný.A každý omyl může být odpuštěn.
 10. Špatné myšlenky poškozují vaše tělo, mysl i ducha. Procvičujte optimismus.
 11. Příroda není pro nás, ale je částí nás samotných.
 12. Děti jsou naše budoucnost.
 13. Neubližujte ostatním. Jejich bolest se k vám vrátí.
 14. Buďte upřímní.
 15. Udržujte balanc. Vaše mentální, duchovní, emocionální a fyzické Já by mělo být silné, čisté a zdravé. Procvičujte tělo i mysl.
 16. K ostatním se chovejte tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. Buďte zodpovědní za své činy.
 17. Respektujte osobní prostor a svobodu ostatních.
 18. Buďte upřímní sami k sobě.
 19. Respektujte víru ostatních.
 20. Podělte se o své bohatství s potřebnými.